Beroepsvereniging – Vergoedingen – Klachten

Ik ben aangesloten bij Stichting CAT (Complementair Aanvullende Therapeuten). Hierdoor kun je individuele sessies (gedeeltelijk) vergoed krijgen met een aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijzen.  Alleen individuele en curatieve therapie wordt vergoed en erkent door de beroepsorganisatie CAT.

Raadpleeg jouw zorgverzekeraar hoe het zit met vergoedingen met je verzekeringspakket. En/of lees meer op de site van Stichting CAT.

Je ontvangt van mij een factuur die je dan zelf declareert bij je verzekering. Via de verzekering ontvang je de vergoeding waarop je recht hebt.

Wanneer je je zorgverzekeraar belt om te vragen of mijn sessies vergoed worden, is het belangrijk te melden dat het om Psychosociale therapie gaat.

Deze behandelingen kunnen voor vergoeding in aanmerking komen, dit verschilt per zorgverzekering:

Code 24513 Lichaamsgerichte psychotherapie: Lichaamsgerichte psychotherapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren.

Code 24505 Coaching: Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door: bewustwording en persoonlijke groei. het vergroten van zelfvertrouwen en. het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden.

Code 24506 Counseling: Counseling is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het raadgeven. Het doel van counseling is het helpen van mensen bij: – het oplossen of hanteren van problemen – het vinden van antwoorden op vragen – het benutten van ongebruikte mogelijkheden – het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.

Verder kun je mijn AGB codes of beroepsvereniging vermelden:

AGB code praktijk: 90108218
Beroepsvereniging CAT:  CM2790-08-11-19

Goed om te weten: Het eigen risico is niet van toepassing bij een aanvullende verzekering. De vergoeding die je krijgt, hoef je dus niet via het eigen risico terug te betalen.

Bij klachten: Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

 

Ik houd me aan Meldcode_huiselijk_geweld

Ik houd me aan veilig_incidenten_melden_VIM_CAT

 

 

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/