WELKOM

“Wees de verandering die je in de wereld wilt zien gebeuren!” Mahatma Ghandi

Jij wilt veranderingen aan brengen in jouw werk mèt en vòòr mensen, om meer samen te vallen met wie je ECHT bent? ………….maar je wilt graag ook je gevoel voor veiligheid behouden. Herken je dit conflict?

Ik kan jou verder helpen om veranderingen te realiseren. Zodat je meer zichtbaar wordt, zodat je vrijer gaat bewegen in het dagelijks leven. Stappen neemt naar zelfrealisatie, door jouw eigen behoeftes en verlangens serieus te nemen. Dat is pas echt veilig.

Als team heb je de spirit om meer elkaars kwaliteiten en ‘valkuilen’ te benutten om effectiever te communiceren. Dat vraagt om bewust te worden van je eigen kwaliteiten en ‘valkuilen’, want samenwerken kent flow èn ook zo zijn frustraties. Met de één kan je beter door een deur dan met een ander. De samenwerking wordt dan plezieriger en doelen kan je effectiever halen. Dit geeft vertrouwen, plezier en het vergroot je effectiviteit op de werkvloer!

Ik geloof dat leven vanuit je HART in samenwerking met je VERSTAND jou als mens de balans geeft, waardoor je  meer inzicht en overzicht hebt in jezelf, in de ander en in lastige situaties, waardoor je een andere manier van veiligheid gaat ervaren omdat je dichter bij jezelf komt te staan. Je kan effectief situaties bijsturen en beslissingen nemen.

  • Dat vraagt om jouw eigen(wijs)heden te onderzoeken en te waarderen. Mijn coaching en training kan jou hierin een steuntje in de rug geven om deze patronen te onderzoeken en te transformeren naar meer keuzevrijheid.
  • Binnen jouw werkzaamheden vraagt het om voor jezelf te gaan staan, jezelf èn de ander te waarderen, jezelf meer zichtbaar te maken binnen het team door je kwaliteiten neer te zetten en je beperkingen te accepteren. Dat kan best spannend zijn in de samenwerking, omdat jij en je collega’s niet langer kunnen schuilen achter overlevingsstrategieën.

Ik geloof dat iedereen deze weg kan gaan. Ik kan jou en je team helpen om hierin de juiste stappen te gaan maken.

Ik bied je een gratis eBook aan “Realiseer jouw Hartenwens”.

Zet nu de eerste stap en download mijn eBook. Je ontvangt dit e-book dan direct in je mail.

OF maak een afspraak voor een coachsessie of het volgen van één van mijn trainingen om weer met plezier en zelfvertrouwen in het leven te staan!

ZinVolwerken is ingeschreven bij de NOBCO, de EMCC, de CRKBO en de NVNLP en is geregistreerd als CAT-therapeut onder nummer CM2790-08-11-19. Alleen individuele en curatieve therapie (psychosociale, lichaamsgerichte therapie en counseling) wordt in mijn praktijk vergoed en erkent door de beroepsorganisatie CAT. Zie hiervoor ook de Tarievenlijst Coaching en Psychosociale Therapie.