HOME

Wees de verandering die je in de wereld wilt zien gebeuren! Mahatma Ghandi

Jij hebt het lef en het verlangen om te onderzoeken welke veranderingen je wilt aanbrengen in jouw leven of in jouw werk mèt en vòòr mensen, om meer samen te vallen met wie je ECHT bent?

Als team heb je de spirit om meer elkaars kwaliteiten te benutten om effectiever te communiceren, zodat de samenwerking plezieriger wordt en doelen effectiever worden gehaald. Dit geeft zelfvertrouwen, plezier en het vergroot je effectiviteit op de werkvloer!

Ik geloof dat leven vanuit je HART in samenwerking met je VERSTAND jou als mens de balans geeft om te leven, te werken  vanuit betrokkenheid en voldoening.

  • Dat vraagt ook om jouw eigen(wijs)heden te onderzoeken en te waarderen. Een mooi en soms ook pijnlijk proces, omdat je ook patronen van jezelf tegenkomt waar je last van ondervindt. Mijn coaching en training kan jou hierin een steuntje in de rug geven om deze patronen te onderzoeken en te transformeren naar meer keuzevrijheid.
  • Binnen jouw werkzaamheden vraagt het om voor jezelf te leren gaan staan, jezelf en de ander te waarderen, jezelf meer zichtbaar te maken binnen het team, bv door uit te spreken wat je (niet) wilt, te luisteren naar elkaar, door je kwaliteiten neer te zetten en je beperkingen te accepteren. Dat kan best spannend zijn in de samenwerking, omdat jij en je collega’s niet langer kunnen schuilen achter belemmerende overlevingsstrategieën.

Ik geloof dat iedereen deze weg kan gaan. Ik kan jou en je team helpen om hierin de juiste stappen te gaan maken.

NIEUW: workshop: Voor iedereen die in projecten werkt en daarin betere resultaten wil behalen, met minder stress! Hierin werk ik samen met Monique Fransen, een projectmanager. Voor meer informatie kijk dan hier!  

Ik bied je twee gratis eBooks aan 7 Tips om bewust JA en bewust NEE te zeggen! ZinVol werken met gezonde grenzen” en “NLP op de werkvloer”. Gezonde grenzen kunnen stellen is belangrijk om ruimte te creëren om te herkennen wat voor jou belangrijk is, waar jij blij van wordt, wat jouw kwaliteiten zijn, waar jouw drijfveren en beweegredenen liggen. Maar ook om echt te kunnen luisteren naar een ander en op een prettige manier te kunnen samenwerken. De NLP-methodiek is hierin helpend.

Zet nu de eerste stap en download mijn eBooks. Je ontvangt de e-books dan direct in je mail.

OF volg één van mijn andere workshops en trainingen om weer met plezier en zinvol SAMEN te werken!

ZinVolwerken is ingeschreven bij de NOBCO, de EMCC, de CRKBO en de NVNLP en is geregistreerd als CAT-therapeut level 3 onder nummer CM2790-08-11-19.