HOME

Wees de verandering die je in de wereld wilt zien gebeuren! Mahatma Ghandi

Jij wilt de moed creëren om veranderingen aan te brengen in jouw werk mèt en vòòr mensen, om meer samen te vallen met wie je ECHT bent? ………….maar je wilt graag ook je gevoel voor veiligheid behouden. Herken je dit conflict? Weet je wat je precies wilt veranderen? Weet je HOE je dit kan gaan doen? Of is het conflict een strategie om te blijven hangen op de plek waar je nu bent.

Ik kan jou verder helpen om veranderingen aan te brengen, om jouw hartenwens op de werkplek te realiseren, om je hartenkracht vrij te maken. Zodat je meer zichtbaar wordt, gehoord en gezien wordt. Stappen neemt naar zelfrealisatie, door jouw eigen behoeftes en verlangens serieus te nemen.

Als team heb je de spirit om meer elkaars kwaliteiten en ‘valkuilen’ te benutten om effectiever te communiceren. Dat vraagt om bewust te worden van je eigen kwaliteiten en ‘valkuilen’, want samenwerken kent flow èn ook zo zijn frustraties. Met de één kan je beter door een deur dan met een ander. De samenwerking wordt dan plezieriger en doelen kan je effectiever halen. Dit geeft vertrouwen, plezier en het vergroot je effectiviteit op de werkvloer!

Ik geloof dat leven vanuit je HART in samenwerking met je VERSTAND jou als mens de balans geeft, waardoor je  meer inzicht en overzicht hebt in jezelf en in de ander, waardoor je een andere manier van veiligheid gaat ervaren omdat je dichter bij jezelf komt te staan. Je kan effectief situaties kan bijsturen en beslissingen nemen.

  • Dat vraagt ook om jouw eigen(wijs)heden, waaronder  jouw behoefte aan veiligheid te onderzoeken en te waarderen. Een mooi en soms ook lastig proces, omdat je ook patronen van jezelf tegenkomt waar je last van hebt. Mijn coaching en training kan jou hierin een steuntje in de rug geven om deze patronen te onderzoeken en te transformeren naar meer keuzevrijheid.
  • Binnen jouw werkzaamheden vraagt het om voor jezelf te gaan staan, jezelf èn de ander te waarderen, jezelf meer zichtbaar te maken binnen het team door je kwaliteiten neer te zetten en je beperkingen te accepteren. Dat kan best spannend zijn in de samenwerking, omdat jij en je collega’s niet langer kunnen schuilen achter overlevingsstrategieën.

Ik geloof dat iedereen deze weg kan gaan. Ik kan jou en je team helpen om hierin de juiste stappen te gaan maken.

NIEUW: workshop: Voor iedereen die in projecten werkt en daarin betere resultaten wil behalen, met minder stress! Hierin werk ik samen met Monique Fransen, een projectmanager. Voor meer informatie kijk dan hier!  

Ik bied je een gratis eBook aan “Realiseer jouw Hartenwens”.

Zet nu de eerste stap en download mijn eBook. Je ontvangt de e-books dan direct in je mail.

OF maak een afspraak voor een coachsessie of het volgen van één van mijn trainingen om weer met plezier en zelfvertrouwen in het leven te staan!

ZinVolwerken is ingeschreven bij de NOBCO, de EMCC, de CRKBO en de NVNLP en is geregistreerd als CAT-therapeut level 3 onder nummer CM2790-08-11-19.