WELKOM

“Zinvolwerken met Body & Mind & Breath”

Heb je het gevoel dat je teveel vanuit jouw hoofd leeft? Dat je het contact met je gevoel, met je lichaam wat kwijt bent geraakt? Dan kan ik je helpen om weer meer voluit te leven vanuit contact met je lichaam en adem, je gevoel èn je verstand.

Als jouw lichaamsbewustzijn en gevoel meedoen in jouw leven dan is het eenvoudiger om te ervaren wat je wel en niet wil, wat jouw behoeftes en verlangens zijn, zodat je deze ook kan realiseren. Ook worden denkpatronen/emotiepatronen meer zichtbaar, zodat je deze zo nodig kan transformeren. Dat geeft zelfvertrouwen. Het maakt je zichtbaar als mens.

Als team ben je meer aanwezig als je ook het gevoel, het lichaam meeneemt als klankbord, als informatie in het samenwerken, in het nemen van beslissingen, in het luisteren naar elkaar, bij het herkennen van patronen in de communicatie. Wat onbewust meedoet in een team, maak je dan gemakkelijker bewust. Dit maakt dat de sabotage zichtbaar wordt, dat de helpende patronen zichtbaar worden, zodat de teamleden regie kunnen nemen in hun eigen proces en in hun groepstaak. Van daaruit kan een team waarnemen welke competenties er nodig zijn om optimaal te functioneren.

Maak voor meer informatie een afspraak of download mijn gratis eBook  “Realiseer jouw Hartenwens”. Je ontvangt dit e-book dan direct in je mail.

 

ZinVolwerken is ingeschreven bij de CRKBO en de NVNLP en is geregistreerd als CAT-therapeut onder nummer CM2790-08-11-19. Alleen individuele en curatieve therapie (psychosociale, lichaamsgerichte therapie en counseling) wordt in mijn praktijk vergoed en erkent door de beroepsorganisatie CAT. Zie hiervoor ook de Tarievenlijst Coaching en Psychosociale Therapie.