Teams

Herken je dit binnen je team:

  • Samenwerken is soms lastig, vanwege botsingen en irritaties door verschillende belangen. Dit geeft stress.
  • Binnen het team wordt regelmatig de vraag gesteld: “Hoe kunnen we met al die verschillende mensen beter samenwerken en effectiever communiceren?”
  • Hoe creëren we meer een balans met taakgericht en mensgericht werken
  • Hoe ga ik om met al die werkdruk?
  • Hoe presenteer ik mezelf op de werkvloer, in een vergadering…..
  • Ik vind het lastig om mijn grenzen te stellen, ik voel me altijd verantwoordelijk voor veel zaken op het werk
  • Veel collega’s zijn altijd moe, hoe kunnen we meer energie creëren in het team
  • De boodschap komt niet altijd duidelijk over, wordt soms heel anders geïnterpreteerd dan is bedoeld.

Dan is een teamtraining van één of twee dagen de manier om inzicht te krijgen in hoe je met werkdruk en stress kan omgaan. Of hoe je meer uit de samenwerking kan halen met behulp van het DiSC instrument, zodat een ieder effectiever leert communiceren, gemakkelijker beslissingen kan nemen, beter kan afstemmen op de ander door de verschillen tussen de medewerkers te benutten.

Samen bespreken we wat de wensen zijn van het team. Vervolgens maak ik een training op maat.

Binnen de trainingen werk je verbaal en non-verbaal rondom een thema, omdat lichaam en geest één zijn.

Òf je kunt een coachtraject ingaan. klik op coachen.