DISC

DiSC® is een model dat de gedragsvoorkeuren van mensen terugbrengt tot een begrijpelijk geheel. Het geeft je een universele taal om gedrag bespreekbaar te maken.

DiSC meet gewoontes en prioriteiten.

  • Hoe je omgaat met problemen en uitdagingen.
  • Hoe je anderen beweegt en overhaalt tot jouw standpunt.
  • Hoe je omgaat met veranderingen in je omgeving.
  • Hoe je omgaat met regels, details en procedures.

disc

DiSC kent 4 profielen. Dominant, Invloed, Stabiliteit en Consciëntieus.  Elk profiel heeft zo zijn eigen voorkeursgedragingen. Door middel van een aantal vragen kom je achter jouw voorkeurstijlen. DiSC kan leidinggevende en medewerkers helpen om hun eigen gedrag beter te begrijpen, te leren hoe en wanneer gedrag aan te passen, hun communicatie effectiever te laten verlopen, verschillen te waarderen, individuele en teamprestaties te verbeteren en conflicten te verminderen.

  • Er zijn geen ‘goede’ of ‘slechte’ stijlen
  • Alle stijlen hebben positieve punten en keerzijdes
  • Alle stijlen kunnen meer en minder effectief zijn
  • Mensen zijn vaak een mix van de vier stijlen