Karakterstructuren als overlevingsstrategieën

Bij karakterstructuren of onze overlevingsstrategieën gebruiken we het lichaam als instrument! Het lichaam heeft herinneringen over ervaringen die we hebben opgedaan in ons leven. Vaak ligt dit lichaamsgeheugen in ons onbewuste opgeslagen, zodat we er met ons rationele verstand niet bij kunnen. Door met het lichaam te gaan bewegen, door middel van ademhaling, kan deze geheugenstroom aan informatie los komen en in ons bewuste brein komen.

Door onze overlevingsstrategieën te helen of milder te maken, gaan ze voor ons werken! Samen met onze gezonde delen, wordt het mogelijk om onze gekwetste delen te onderzoeken, te verdragen en zonodig een plek te geven!

De karakterstructuren zijn ontwikkelt door Wilhelm Reich en Alexander Lowen. Karakterstructuren zijn ontstaan, doordat onze basisbehoeften (deels) niet zijn herkend door de verzorgers, zodat we ons als kind zijn gaan aanpassen om toch de aandacht te krijgen. Deze aanpassing heeft een effect op onze levensenergie en is opgeslagen in spierspanningspatronen en raakt daardoor onze vitaliteit.
Ieder van ons heeft (in een bepaalde periode in het leven) een voorkeur voor 1 of 2 structuren. Door hier meer inzicht in te krijgen, kan je jezelf verder ontwikkelen en bewuster worden wat dit betekent in de omgang met jezelf en met de ander, in de omgang met je cliënt. Maar ook dat je meer zicht krijgt waar de voorkeur van de ander ligt, zodat je op een effectieve en empathische manier kan omgaan met de ander door middel van ‘de do’s en de dont’s van de 6 structuren’.

We onderscheiden 6 karakterstructuren
1. De schizoïde karakterstructuur: de afwezige en de fijngevoelige creatieveling.
2. De orale karakterstructuur: de hulpeloze, behoeftige en de verzorger.
3. De symbiotische karakterstructuur, de vervloeier en de empatische aanvoeler
4. De psychopathische karakterstructuur: de wantrouwige en de krijger.
5. De masochistische karakterstructuur: de lijdende en de vriendelijke, helpende verdrager.
6. De rigide karakterstructuur: de afstandelijke en de presteerder.

In de opleiding ‘Karakterstructuren met Body & Mind & Chakra’s

  • ga je jouw structuur herkennen en die van anderen,
  • herken je de +++ en — van elke structuur,
  • maak je van de —- een hulpbron,
  • herken je do’s en dont’s van elke structuur
  • ga je ervaren dat je meer bent dan je karakterstructuren, dit geeft keuzevrijheid – IK BEN
  • Ga je aan de slag met  lichaamswerk, ademwerk in combinatie met de chakra’s

Schrijf je in voor het gratis webinar ‘Karakterstructuren en Stress’ op 7 oktober van 19.30-20.45 uur en 9 oktober van 10.00-11.15 uur