Karakterstijlen als overlevingsstrategieën

In de training ‘zinvol werken met de karakterstijlen of onze overlevingsstrategieën’ gebruiken we het lichaam als instrument! Het lichaam heeft herinneringen over ervaringen die we hebben opgedaan in ons leven. Vaak ligt dit lichaamsgeheugen in ons onbewuste opgeslagen, zodat we er met ons rationele verstand niet bij kunnen. Door met het lichaam te gaan bewegen, kan deze geheugenstroom aan informatie los komen en in ons bewuste brein komen.

Door onze overlevingsstrategieën te helen of milder te maken, gaan ze voor ons werken! Samen met onze gezonde delen, wordt het mogelijk om onze gekwetste delen te onderzoeken, te verdragen en zonodig een plek te geven!

De karakterstijlen zijn ontwikkelt door Wilhelm Reich en Alexander Lowen. Karakterstijlen zijn ontstaan, doordat onze basisbehoeften (deels) niet zijn herkend door de verzorgers, zodat we ons als kind zijn gaan aanpassen om toch de aandacht te krijgen. Deze aanpassing heeft een effect op onze levensenergie en is opgeslagen in spierspanningspatronen en raakt daardoor onze vitaliteit.
Ieder van ons heeft (in een bepaalde periode in het leven) een voorkeur voor 1 of 2 structuren. Door hier meer inzicht in te krijgen, kan je jezelf verder ontwikkelen en bewuster worden wat dit betekent in de omgang met jezelf en met de ander, in de omgang met je cliënt. Maar ook dat je meer zicht krijgt waar de voorkeur van de ander ligt, zodat je op een effectieve en empathische manier kan omgaan met de ander door middel van ‘de do’s en de dont’s van de 6 structuren’.
We onderscheiden 6 karakterstructuren
1. De schizoïde karakterstructuur: de afwezige en de fijngevoelige creatieveling.
2. De orale karakterstructuur: de hulpeloze, behoeftige en de verzorger.
3. De symbiotische karakterstructuur, de vervloeier en de empatische aanvoeler
4. De psychopathische karakterstructuur: de wantrouwige en de krijger.
5. De masochistische karakterstructuur: de lijdende en de vriendelijke, helpende verdrager.
6. De rigide karakterstructuur: de afstandelijke en de presteerder.

Hoe werk je in deze training?
• De theorie over de verschillende karakterstructuren wordt behandeld.
• Met specifieke lichaamsgerichte oefeningen, zodat het mogelijk wordt om de vastgezette energie weer te laten stromen. Het effect hiervan is dat de vitaliteit sterk kan toenemen en geest en lichaam weer als eenheid gaan functioneren.