Karakterstructuren als overlevingsstrategieën

Bij karakterstructuren of onze overlevingsstrategieën gebruiken we het lichaam als instrument! Alles wat we verdrongen hebben aan niet geuite emoties en gedachtes blijft achter in het lichaam. Het vormt onze overlevingsstrategieën, onze karakterstructuren.  Dit is zichtbaar in de spierspanning(spatronen) en in onze ademhaling, lichaamshouding en beweging en hoorbaar in de tonatie van de stem.  Bewegen met het lijf of werken met de adem raakt deze spierspanningspatronen, zodat informatie kan vrijkomen en gevoelens weer kunnen stromen. Deze informatie krijg je meestal niet via een gesprek boven water, omdat deze meer in het onbewuste ligt verborgen.

Door onze overlevingsstrategieën te helen of milder te maken, gaan ze voor ons werken! Samen met onze gezonde delen, wordt het mogelijk om onze gekwetste delen te onderzoeken, te verdragen en zonodig een plek te geven! belangrijk is om te ervaren dat je meer bent dan jouw overlevingsstrategieën.

De karakterstructuren zijn ontwikkelt door Wilhelm Reich en Alexander Lowen.
Ieder van ons heeft (in een bepaalde periode in het leven) een voorkeur voor 1 of 2 structuren. Door hier meer inzicht in te krijgen, kan je jezelf verder ontwikkelen en bewuster worden wat dit betekent in de omgang met jezelf en met de ander, in de omgang met je cliënt. Maar ook dat je meer zicht krijgt waar de voorkeur van de ander ligt, zodat je op een effectieve en empathische manier kan omgaan met de ander door middel van ‘de do’s en de dont’s van de 6 structuren’.

We onderscheiden 6 karakterstructuren
1. De schizoïde karakterstructuur: de afwezige en de fijngevoelige creatieveling.
2. De orale karakterstructuur: de hulpeloze, behoeftige en de verzorger.
3. De symbiotische karakterstructuur, de vervloeier en de empatische aanvoeler
4. De psychopathische karakterstructuur: de wantrouwige en de krijger.
5. De masochistische karakterstructuur: de lijdende en de vriendelijke, helpende verdrager.
6. De rigide karakterstructuur: de afstandelijke en de presteerder.

In de opleiding ‘Karakterstructuren – Lichaamsgerichte therapie’

  • ga je jouw structuur herkennen en die van anderen,
  • herken je de +++ en — van elke structuur,
  • maak je van de —- een hulpbron,
  • herken je do’s en dont’s van elke structuur
  • ga je ervaren dat je meer bent dan je karakterstructuren, dit geeft keuzevrijheid – IK BEN
  • Ga je aan de slag met  lichaamswerk en ademwerk. Dit geeft toegang tot de pijn, de stagnatie, zodat je deze kan helen

Schrijf je in voor het gratis webinar ‘Karakterstructuren’