Systemisch Werken

We leven in veel verschillende systemen. Het familie-, school-, werk-, vriendensysteem. Elk van deze systemen heeft een eigen dynamisch krachtenveld, een onderstroom, een zielsstroom die ons op een diep en vaak onbewust niveau beweegt.
Door het opstellen van zo’n systeem worden niet direct zichtbare relaties tussen de leden van het systeem en de eventuele knelpunten daartussen herkent, erkent en mogelijk geheeld. Iedereen heeft een plek in het systeem, er is sprake van een ordening. Het op diep niveau leren kennen van de eigen plek en de positie die anderen daarin innemen, geeft ruimte voor acceptatie en zingeving.

Werkwijze
Een deelnemer brengt een vraagstuk in waar hij of zij helderheid over wil krijgen. Voor de hoofdrolspelers in dat vraagstuk, leden van het systeem van degene die het vraagstuk inbrengt, worden andere deelnemers uitgekozen als ‘representant’. Deelnemers krijgen door de vragende deelnemer een plaats in het vertrek ten opzichte van de andere deelnemers, deels geholpen door de therapeut. Er ontstaat zo een tableau-vivant dat achterliggende aspecten van het vraagstuk laat zien, door de opgestelde mensen te ondervragen over hun gevoelens en houding ten opzichte van elkaar en de situatie. Er komen verstrikkingen aan het licht, die hebben geleid tot stagnatie in het huidige leven van de deelnemer.
Bij familieopstellingen zijn die verstrikkingen vaak onverwerkte gevoelens bij een persoon als gevolg van nare gebeurtenissen zoals het jong overlijden van een ouder of een kind, oorlogservaring, scheiding van ouders. Die onverwerkte gevoelens kunnen latergeborenen (kinderen) onbewust en onbedoeld belasten waardoor ze uit balans zijn. Aan de hand van eenvoudige instructies van de begeleider, brengen de representanten beweging in de stagnatie en kan er rust komen tussen de personen die de representanten vertegenwoordigen.
In plaats van een tableauvivant-opstelling kan ook gekozen worden voor een tafelopstelling.