Karakterstructuren, lichaamsgerichte therapie

Als het karakter niet werkelijk weerspiegelt wie je van oorsprong bent, wie ben je dan wel?

De opleiding Karakterstructuren is als HBO Vakopleiding geaccrediteerd door Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO).

 

 

 

Complementair

Een complementaire opleiding waarbinnen we, vanuit verschillende invalshoeken, de energie stromingen in het menselijk lichaam onderzoeken, helen en integreren. Naast de theorie gaan we vele oefeningen doen waarbij je direct het effect zal ervaren van het laten stromen van jouw energieën. Daarnaast kan je het geleerde direct toepassen in jouw praktijk.

Karakterstructuren

(de zes bewegingen van de gekwetste ziel)

Wie of wat zou je zijn zonder al die aangeleerde gedragingen, die destijds misschien wel functioneel waren, maar waar je nu als volwassene wel vanaf zou willen? Die vraag betekent voor veel mensen een ware zoektocht. Een zoektocht naar hun werkelijke ik, zonder al die aangeleerde defensiesystemen. Sta eens bewust stil bij de vraag waarom je de dingen doet zoals je ze doet, waarom je je niet prettig voelt in bepaalde situaties of waar je onzekerheid, je woede of je verdriet vandaan komen.

Vaak zal blijken dat datgene wat je altijd als je persoonlijkheid hebt beschouwd, je soms behoorlijk in de weg zit. Het verdedigingsmechanisme uit de vroege jeugd kan op latere leeftijd een belemmering gaan vormen. De onbevangenheid en spontane levensvreugde van het kind, zijn we als volwassene kwijtgeraakt. Toch hebben we allemaal nog steeds die onbevangen spontaniteit in ons. Het is alleen moeilijk geworden om er weer contact mee te krijgen.

De oorspronkelijke levensenergie is verbonden met de spontaniteit, het is nog wel aanwezig, maar soms diep verscholen. Om daar weer een beetje contact mee te maken, het onbevangen en intense plezier dat in de kern is opgeslagen weer te voelen en te kunnen uitleven, is het mooiste geschenk dat je jezelf kunt geven.

Body and Mind Language

In de opleiding geven we inzicht in de relatie ‘hoe sta ik in het leven’ en ‘hoe druk ik dit uit met mijn lichaam’. Het lichaam en het karakter van een kind ontwikkelen zich gelijktijdig. Het kind past zich in de eerste levensjaren aan zijn ouders aan om erkend te worden, om aandacht te krijgen. Dat kan niet anders want een kind is totaal afhankelijk van zijn ouders. Hierdoor geeft een kind een deel van zijn eigenheid op wat gevolgen heeft voor de mogelijkheden en keuzes om met het leven om te kunnen gaan. Diep gewortelde overtuigingen ontstaan en bepalen de kwaliteit van het contact met onszelf en de ander. Overlevingsstrategieën worden geboren, wat zich kan vertalen in blokkades, psychosomatische klachten, vermoeidheid.
Binnen de opleiding werken we met het lichaam (houding, beweging en ademhaling) als instrument. Voorbij het vertellen over een situatie/hulpvraag/stagnatie, maken we contact met het lichaam, waarin de onbewuste geblokkeerde delen van onszelf liggen opgeslagen. Dit levert een grotere flexibiliteit op in denken, voelen en doen en dus meer vitaliteit!

Ademwerk, daar waar de ademhaling stokt, stopt de genezing

Het eerste dat een kind doet nadat het is geboren is ademen. Het laatste dat de mens doet voordat hij of zij sterft is uitademen.

Bekijken we het vanuit de karakterstructuren ofwel bio-energetica  dan nemen we waar dat aan iedere karakterstructuur een bepaalde ademhaling is verbonden, zo ook aan de verschillende systemische verstrikkingen.

Longcapaciteit

Hier in het westen gebruiken we maar zo’n 30% van onze longcapaciteit. In deze training leer je weer volledig te ademen en de ademhaling te verbinden. Deze vorm van ademen opent de beperkte ademgebieden, verhoogt je energieniveau en laat de cellen in je lichaam vibreren en geeft toegang tot de levensenergie in onze bekken.

Ademhalingspatronen

Deze training biedt  jou de mogelijkheden de beperkende ademhalingspatronen die jou of je cliënten beperken in het dagelijks leven los te laten, te doorbreken op een liefdevolle en krachtige manier.  Beperking maakt plaats voor vrijheid en echt weer plek nemen in jouw leven: er ontstaat ruimte voor de levensenergie.

Meer leren over karakterstructuren? klik op Smara Opleidingen