Heb ik een burnout?

Wat is nu precies een Burnout?

Ik lees regelmatig dat veel Nederlanders te maken hebben (gekregen) met een burn-out. Meer dan in de ons omringende landen, terwijl we in Nederland gemiddeld minder werkuren hebben. Interessant gegeven om nader te onderzoeken voor een volgende keer. Maar wat is nu een Burnout?

Het CSR centrum Stress & Burnout zegt dat bij een burnout je stressmechanisme neuro-hormonaal ontregeld is. Je hebt al een tijdlang veel stresshormonen aangemaakt door bv continu actief te zijn en weinig herstelmomenten te nemen op een dag. Hierdoor hebben er op celniveau te weinig herstelwerkzaamheden plaatsgevonden. Jouw balans tussen spanning en ontspanning is compleet verdwenen.
Burnout is dus vooral een fysiek gebeuren. Je bent mentaal en lichamelijk tot niets meer instaat. Je bent doodmoe, je kan je niet concentreren, je hebt een geheugen als een zeef, je voelt je depressief, hebt angstklachten, bent emotioneel en je hebt een hele lijst aan fysieke klachten.
Kijk ook naar onderstaand filmpje van het CSR centrum over burnout:

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=neD7DevsMnM

S. Desart, W.B. Schaufeli & H. De Witte (2017, februari 20) zeggen in hun artikel Op zoek naar een nieuwe definitie van burn-out  het volgende:

Wat bepaalt nu of er sprake is van een burn-out. Er zijn vier kernsymptomen:

  • Psychische en fysieke uitputting,
  • Cognitief controleverlies zoals concentratiestoornissen en prestatieproblemen,
  • Emotioneel controleverlies met gevolg heftige emoties en uitbarstingen
  • Mentale distantie zoals een sterke weerstand voelen naar het werk

en er zijn drie types bijkomende symptomen

  • Depressieve klachten
  • Gedragsmatige spanningsklachten zoals slaapproblemen, pieker- en paniekaanvallen
  • Psychosomatische spanningsklachten zoals hart-, ademhalings-, darmproblemen

Heeft burn-out met werk te maken? De praktijkexperts waren het unaniem eens dat burn-out een werkgerelateerd syndroom is. Het gaat daarbij niet om de oorzaak van burn-out, maar over de uitingsvorm ervan. Burnout uit zich op het werk, maar de oorzaken kunnen mede ergens anders liggen. Volgens de praktijkexperts is het aanwijzen van een oorzaak bij burn-out een genuanceerd verhaal, waarbij er sprake is van een complex samenspel tussen – in de meeste gevallen – de kern van het verhaal, namelijk de arbeidssituatie, en bijkomende factoren, met name de privé-omgeving en de persoonlijke kwetsbaarheden van het individu.

Daarnaast kwamen twee persoonlijkheidstypes naar voor die de persoonlijke kwetsbaarheid vergroten:

  • zowel op positieve (loyaal, plichtsbewust) als negatieve wijze (hoge standaarden stellen, nood aan controle),
  • individuen die hun grenzen niet kunnen stellen. Ze worden als het ware leeggezogen door hun werk, omdat deze eigenschappen vaak veel energie vergen.

Als coach begeleid ik mensen met burnout klachten. Ik heb de gecertificeerde training bij het CSR gevolgd, om meer specifiek deze doelgroep van dienst te kunnen zijn. Als vitaalconsulent en Body & Mind- en NLP-coach kan ik een rijk scala aan afgestemde behandelmethoden inzetten in overleg met de coachee.

Volgende keer ga ik verder in op het voorkomen van een burnout.

Een mooie dag!

Hilda

No comments yet.

Geef een reactie